Ngưu Ma Vương Trở Lại

Bull Demon King Rise Again (2022)

Bỉ Ngạn 2022

Lycoris Radiata (2022)

Đao Kiếm Phong Ma

The Legend Of Enveloped Demons (2022)

Dạ Điểu

The Night Owl (2022)

Họa Giang Hồ: Bất Lương Soái

The Story of Yuan Tiangang (2024)

Tế Công Thật Giả

Ji Gong (2023)

Huyễn Thuật Tiên Sinh

The great magician (2023)

Cửu Môn

The Mystic Nine (2021)

Thanh Long Yến Nguyệt Đao

Knights Of Valour (2021)

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

The First Myth Clash of Gods (2021)

Linh Vực

The World of Fantasy (2021)

Trái Tim Hoàng Phi

Queen of my Heart (2021)

Ở Rể: Cát Hưng Cao Chiếu

My Heroic Husband (2021)

Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ

Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Beauty Of Tang Men (2021)

Thiên Địa Bảo Liên Đăng

The Magic Lotus Lantern (2021)

Thần Mộ

The Warrior From Sky (2021)

Lăng Mộ Mạc Kim

Touching gold captain (2022)

Trương Tam Phong

The Taichi Master (2022)

Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường

The Mystic Nine: Qing Shan Hai Tang (2022)

Trường Giang Yêu Cơ

Elves in Changjiang River (2022)

Mao Sơn Thiên Sư

Maoshan Heavenly Master (2022)

Sơn Hải Phục Ma: Truy Nguyệt

Story Of Shanhaijing (2022)

Phong Thần: Truyền Thuyết Nhân Ngư

Gods Of Honour: The Little Mermaid (2022)