Thằn Lằn

Reptile (2023)

Kẻ Giám Hộ

A Man of Reason (2023)

Án Mạng Ở Venice

A Haunting in Venice (2023)

Kim Xà Phu Nhân

Snaker in Golden (2023)

Tứ Yêu Quan Kì Án

The Case of the Four Demon Coffins (2023)

Pháp Y Tần Minh: Bản Hoà Tấu Trong Mưa

Doctor Qin Ming: Rain Killer (2023)

Kỳ Án Hài Thêu Hoa

Horrnor shoes (2023)

Vầng Trăng Máu

Killers of the Flower Moon (2023)

Cận Kề Kẻ Thù

Enemies Closer (2013)

Vô Danh

Hidden Blade (2023)

Thế Giới Không Lối Thoát

Alice In Borderland (2020)

Bên Kia Vạch Phấn

The Chalk Line (2022)

Con Tin Mật Danh X

Hostage X (2017)

In The Wake

In The Wake (2021)

Siêu Bão

Typhoon (Da Tai Feng) (2022)

Cấp 16

Level 16 (2018)

Hoa Hồng Đại Chiến

The War Of Flowers (2022)