Sáu Mươi Phút

Sixty Minutes (2024)

Caught Out: Tội Ác, Tham Nhũng, Cricket

Caught Out: Crime, Corruption, Cricket (2023)

Boogie

Boogie (2021)

Phá Vỡ Vòng Vây

Strike Back (2021)

Ba Chị Em Trên Đường Chạy

Sisters on Track (2021)

Anh Em Kết Nghĩa: Malcolm X & Muhammad Ali

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali (2021)

Bí Mật Giới Thể Thao: Caitlyn Jenner

Untold: Caitlyn Jenner (2021)

Johanna Nordblad: Lặn dưới băng

Hold Your Breath: The Ice Dive (2022)

Nỗ Lực Tối Đa

Full Out (2015)

Câu Lạc Bộ Ryman

Ryman's Club (2022)

Tour de France: Trên từng dặm đường

Tour de France: Unchained (2023)

Cắm Đầu

Dive (La caída) (2022)