Con Lắc Tà Thuật

THE HYPNOSIS (2021)

Mùa Hè Chưa Tới

Upcoming Summer (2021)

Đồng Phục Thủy Thủ Của Akebi

Akebi's Sailor Uniform, Akebi-chan no Sailor Fuku (2022)

Đồng Thoại Độc Nhất

Exclusive Fairy Tale (2023)

I Am Your King 2

I Am Your King 2 (2023)

I Am Your King 1

I Am Your King 1 (2023)

Chắp Cánh

Fly, Again (2021)

Hãy Lắng Nghe Tôi

Duy Beni (Hear Me) (2022)